Handelingen

Deventer, Twelloseweg 4 - Radboud

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Radboud
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Deventer
Plaats: Deventer
Adres: Twelloseweg 4
Postcode: 7419BJ
Inventarisatienummer: 10051
Jaar ingebruikname: 1961
Architect: Bodifée, F.H.J.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

Bescheiden kerkgebouw zonder toren.

Voornemen tot sluiting 2015.

Kerkgebouw in de kleine wijk De Hoven, aan de overkant van de IJssel. Op 31 januari 1961 is de Radboudkerk ingewijd. In die tijd werd het Tweede Vaticaans Concilie gehouden en wilde de kerk dichter naar de mensen toekomen. Omdat het voor de parochianen van de Hoven en de Steenenkamer nog een hele reis was naar de Broederenkerk en in die tijd 90 procent van de katholieken nog elk weekend naar de kerk kwam, besloot het kerkbestuur een villa aan de Twelloseweg te kopen. Deze werd gesloopt en op die plaats verrees een kerk met 220 zitplaatsen naar ontwerp van architect F.H.J.Bodifée. De kerk is zo geconstrueerd dat twee zijmuren gemakkelijk uitgebroken zouden kunnen worden om er eventueel een grotere zogenaamde "kruiskerk" van te maken. Dit werd gedaan omdat er toendertijd sprake was van Deventer dubbelstad, wat wil zeggen dat er grote nieuwbouwwijken zouden verrijzen aan de Worp-kant van de IJssel. Pas later heeft het stadsbestuur besloten tot uitbreiding van de stad richting Colmschate. Van het begin af aan is de zelfwerkzaamheid van de parochianen rond de Radboudkerk zeer groot geweest. Zo werd het geld voor de bouw huis aan huis bij elkaar gehaald en werkten velen mee aan de inrichting en afwerking van de nieuwe kerk. In de ruim veertig jaren van gebruik is de kerk grotendeels onveranderd gebleven. Alleen werd het priesterkoor met de altaartafel enkele jaren geleden aanzienlijk vergroot om het gebouw meer geschikt te maken voor andere doeleinden, zoals de opvoering van musicals en andere uitvoeringen. Het tabernakel en twee credenstafels zijn afkomstig uit de voormalige kapel van het St. Jozefziekenhuis. Verder is er een kunstwerk met Christusmonogram, een staf en mijter en een Friese vlag ter nagedachtenis van bisschop Radboud de patroon van de kerk, vervaardigd bij het 35-jarig jubileum door kunstenaar Huub Kurvers. Een klussengroep die het gebouw onderhoudt, zorgde ervoor dat de trap naar de koorzolder werd verplaatst zodat er een aparte keuken kon worden geïnstalleerd. De kerk wordt niet alleen voor de viering op zaterdagavond en voor bijzondere vieringen gebruikt, maar ook voor repetities van vijf koren, veel vergaderingen en bijeenkomsten en voor de voorbereiding op bijna jaarlijkse musical-uitvoeringen. Ook de omliggende tuin wordt goed onderhouden.

  • 2015 De kerk is aan de R.K. eredienst onttrokken en verkocht aan buren.

Orgel

Men maakte gebruik van een elektronisch Johannus orgel, type Opus 230.

In de media

  • Uit De Stentor, 10 maart 2018

De sloop van het Radboudhuis, de voormalige kerk op de Worp in Deventer, is begonnen. Een half jaar geleden meldde deze krant dat eigenaren Frederiek en Peter Rikken van het pand af wilden, omdat ze het niet voor de uitbreiding van hun tuin mogen gebruiken. Frederiek Rikken gaf destijds aan dat als zich toch nog een mogelijkheid zou aandienen het pand te behouden zij en haar man bereid waren daar serieus naar te kijken. Nu de sloop van start is gegaan, is de conclusie gerechtvaardigd dat de door menig Worp-bewoner gehoopte 'Houdini-act' achterwege is gebleven.

Cultureel centrum

Het pand aan de Twelloseweg heeft van 1961 tot medio 2015 dienst gedaan als Radboudkerk. Daarna kocht het echtpaar Rikken het en kreeg het tijdelijk de functie van cultureel centrum. Tot afgelopen najaar was Stichting Don Bosco de hoofdhuurder van het Radboudhuis. Daarnaast repeteerden er drie koren, werd er veel vergaderd en maakte de muziekkoepel Nering Bögel gebruik van de kelder als opslagruimte.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur