Handelingen

Denekamp, Johanninksweg 61 - Kapel O.L. Vrouw van de Cloese

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel O.L. Vrouw van de Cloese
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Dinkelland
Plaats: Denekamp
Adres: Johanninksweg t/o nr. 61
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1954
Architect: W. Morsink
Huidige bestemming: kapel
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Interessante kapel.

Tekst oorkonde in de kapel

In het jaar onzes Heren, 1954, hetwelk de roemrijk regerende Paus Pius XII had uitgeroepen tot Mariajaar, werd onder het episcopaat van Johannes Kard. de Jong en het pastoraat van dr. J.A. de Goey deze Cloese opgetrokken. Het gebouw bood eertijds onderdak aan een klopje op het Erve Grashof te Noord Deurningen, die het maakte tot een huis des gebeds. De bouwvallen werden tot nieuwe glorie opgericht onder het kapelanaat van G. Nieuweweme, waarvoor werden aangezocht de architect W. Morsink uit Ootmarsum, de beeldhouwer Jac. Maris uit Heumen en de aannemer G. Brookhuis alhier. Veel handen arbeidden er aan en veel erven gaven materialen, terwijl alle gelovigen van Noord Deurningen in de meimaand van dat jaar met gulle hand de bouw fourneerden. Moge O.L. Vrouw van de Cloese allen zegenen die arbeid, geld of goed gaven aan Haar heiligdom en mogen de velen, die er komen bidden Haar voorspraak ondervinden. Gegeven te Noord Deurningen op Maria Geboorte 1954.

Afbeeldingen