Handelingen

Den Helder, Torplaan - Christus Koning (1966 - 1971)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Christus Koning
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Den Helder
Plaats: Den Helder
Adres: Torplaan
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1966
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

R.K. noodkerk in de zuidelijke uitbreidingswijk De Schooten, tot 1971. In oecumenische samenwerking met de Ned. Herv. en Geref. Kerk is de Vredeskerk gebouwd, die in 1971 in gebruik werd genomen.

Afbeelding