Handelingen

Coevorden, Wilhelminasingel - Willibrordus (1787 - 1988)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Willibrordus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: Coevorden
Plaats: Coevorden
Adres: Wilhelminasingel
Postcode:
Inventarisatienummer: 13872
Jaar ingebruikname: 1787
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Aanvankelijk schuilkerk, later parochiehuis. Buiten gebruik 1988, gesloopt.

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 Mei 1847.

Men meldt uit Coevorden, dat er voor eenigen tijd bij de R.C. gemeente aldaar eene inteekening is gedaan ten behoeve van een nieuw orgel, waarop verscheidene leden voor ƒ 100, vele voor ƒ 50, en te zamen voor min of meer ƒ 600 hebben ingeschreven zoo dat de gemeente hierdoor in staat is, om het thans te klein gewordene orgel aan de Hervormde Gemeente in het Laar te kunnen verkoopen, en een nieuw van pl. min. ƒ 1000 daarvoor in de plaats te krijgen.

Afbeeldingen