Handelingen

Brunssum, Ds. Boumastraat 1 - Opstandingskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Opstandingskerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Limburg
Gemeente: Brunssum
Plaats: Brunssum (Treebeek)
Adres: Ds. Boumastraat 1
Postcode: 6446TJ
Inventarisatienummer: 13594 14840
Jaar ingebruikname: 1953
Architect: Plooij, B.W.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis Kruiskerk

Eenvoudige zaalkerk, tevens verdiepingskerk, uit de wederopbouwperiode. Het is de enige Gereformeerde Kerk naar ontwerp van B.W. Plooij in Limburg. Buiten gebruik als Gereformeerde Kerk 1999, nu Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt met de naam Opstandingskerk.

In de media

Uit Limburgsch Dagblad, 5 december 1953.

Vrijdagavond had te Treebeek de plechtige ingebruikneming plaats van de nieuwe Gereformeerde kerk. Tevens liet het nieuwe orgel dat meer dan 1000 pijpen telt en dat gebouwd werd door de fa. Fonteyn-Gaal te Rotterdam, voor de eerste maal zijn machtige tonen galmen.

De kerk die in moderne stijl is opgetrokken en een sobere, doch tegelijkertijd waardige indruk maakt, was tijdens de plechtigheid tot in alle hoeken gevuld met leden der gemeente, die zowel van Treebeek als uit omliggende gemeenten afkomstig zijn. Het zijn vooral de grote ramen, die de aandacht op zich vestigen. Glazenier Jan Ooms uit Amsterdam heeft zijn product aangepast aan de soberheid van deze kerk. Na het luiden van de nieuwe klok opende de heer H. Schraa namens de bouwcommissie de plechtigheid. Spreker dankte al degenen die aan de totstandkoming van het gebouw hadden meegewerkt, de leden van de Gereformeerde Gemeente zeker niet op de laatste plaats. Speciaal dank richtte hij tot de architect, de heer Plooi [sic], de directies van Staatsmijnen en O.N.-mijnen en de burgerlijke overheid. Namens de bouwcommissie overhandigde hij de sleutel van de kerk aan de kerkeraad als bewijs van overdracht. Nadat de organist Johan van Dommele het orgel had ingespeeld met werken van Bach en Mendelssohn, aanvaarde ds. Scherpenisse namens de kerkeraad het kerkgebouw. Hij bracht op zijn beurt dank aan de bouwcommissie. Na de dankdienst werden door diverse personen en verenigingen geschenken aangeboden, die vergezeld gingen van woorden van dank en medeleven.

Externe links

Afbeeldingen