Handelingen

Bennekom, Heelsumseweg 3 - Maria Virgo Regina

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria Virgo Regina
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Ede
Plaats: Bennekom
Adres: Heelsumseweg 3
Postcode: 6721GP
Inventarisatienummer: 11113
Jaar ingebruikname: 1958
Architect: Starmans, P.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


opname 17-10-2010 © André van Dijk Veenendaal
opname 17-10-2010 © André van Dijk Veenendaal
opname 17-10-2010 © André van Dijk Veenendaal


Geschiedenis

Aardige wederopbouwkerk met kleine toren op de doopkapel.

Gebouwomschrijving SKKN

In 1360 is voor het eerst sprake van een kerk te Bennekom. Uit een stichtingsakte van een Anthoniusvicarie uit 1510 blijkt dat de kerk gewijd was aan St. Alexander. Tijdens de reformatie ging de kerk over in protestantse handen. Een klein aantal rooms-katholieken bleef trouw aan hun geloof en in kasteel Grunsfoort bij Renkum werden in het geheim diensten gehouden.

Na de Tweede Wereldoorlog nam door de uitbreiding van de bebouwing te Bennekom het aantal rooms-katholieken toe. In 1947 werd op initiatief van pastoor L. Eppink van de parochie Ede-zuid een bijstatie opgericht in Bennekom. Men ging ter kerke in het zaaltje 'Bothof' achter de dorpsherberg. In 1954 werd P.G.H. Lutz, toen nog kapelaan in de Sint Eusebiusparochie te Arnhem, benoemd tot bouwpastoor voor een nieuw te bouwen kerk te Bennekom. Pastoor Lutz hield bedelpreken door het hele land en er werden diverse acties op touw gezet om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk. De parochie te Elst bleek bereid een groot deel van de kosten te willen dragen. Zij nam Bennekom aan als 'adoptiekerk'.
Via een stroman werd een bouwterrein aangekocht aan de Heelsumseweg en op 10 maart 1957 werd de eerste steen gelegd. De kerk en pastorie werden gebouwd naar ontwerp van ir. P.H.A. Starmans te Utrecht en het werk werd gegund aan de aannemer Jos Nijenhuis uit Arnhem voor de prijs van fl. 224.600,-. Op zondag 3 november 1957 werd de kerk geconsacreerd - als eerste in Nederland- aan Maria Virgo Regina. Uitgangspunt van architect en bouwpastoor was een soort buitenverblijf/bungalow voor God te realiseren in het groene Bennekom. Het resulteerde in een asymmetrische bouw. De kerk is voorzien van een verlengde gevel met links de doopkapel, waarop een klokkentoren en rechts een ontmoetingsruimte. De kerkzaal zelf is vormgegeven als 'feestzaal' waar Christus en de apostelen het paasmaal hielden (in aansluiting op de schrifttekst Marcus 14:14). Het priesterkoor moest de indruk wekken 'een troonzaal voor de Heer van de Kerk' te zijn. De architect ontwierp een halfcirkelvormige ruimte met triomfboog en zuilengalerij met op de achtergrond een concha, waar symbolisch de troon van de heer zou komen te staan. De vloer van het priesterkoor verwijst naar een tweetal teksten uit de openbaring van Johannes (4:6): "En voor de troon was een glazen zee, gelijk kristal" en (21:19): "De grondvesten van de muur der Stad waren met allerlei kostbare stenen gesierd: jaspis, saffier, chalcedon, smaragd enz". De vloer bestaat uit grijze tegels ("de zee") met tussen de tegels stukjes gekleurd glas in 11 kleuren ("de versierde grondvesten"). Voor de plaatsing van het tabernakel in de apsis ontwierp de architect een onderbouw in de vorm van een rots gebaseerd op de tekst: "en zij dronken allen uit een geestelijke rots die met hen meeging en die rots was Christus" (Korinthiers 10:4). Veel aandacht was besteed aan de doopkapel; deze had een grote voorruimte van waaruit men afdaalde in de doopkapel. De ramen van de doopkapel werden versierd met opgeplakte glasfiguren (bloemen, vogels, vissen sterren) naar ontwerp van Lex Ernste.
De voorruimte van de doopkapel is inmiddels verbouwd tot een vergaderruimte/secretariaat (de 'torenzaal'). Het doopvont is verplaatst naar de kerk en de doopkapel zelf is in gebruik als opslagruimte. De decoratie op de ramen van de doopkapel is niet meer aanwezig.
De pastorie wordt momenteel verhuurd aan een particulier. Sinds 1 januari 2006 maakt de kerk deel uit van het parochieverband Veluw-Rijn (11 parochies).

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur