Handelingen

Batenburg, Kruisstraat 7 - Hervormde Sint-Victorkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Victorkerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Gelderland
Gemeente: Wijchen
Plaats: Batenburg
Adres: Kruisstraat 7
Postcode: 6634AG
Inventarisatienummer: 11075
Jaar ingebruikname: 17e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 8713

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

De kerk is in de middeleeuwen oorspronkelijk gebouwd als zaalkerkje. Na de verwoesting in de tachtigjarige oorlog is in het eerste deel van de zeventiende eeuw alleen het driebeukige schip met koor en de wat oudere, ingebouwde torenromp in ere hersteld. In de kerk is een grafzerk uit 1429 aanwezig van Gijsbert van Bronckhorst Batenburg, een romaans doopvont uit de dertiende eeuw, diverse grafzerken uit de zeventiende eeuw alsmede preekstoel, doophek en banken uit dezelfde periode. Uit de negentiende en twintigste eeuw dateren de predikantenborden, met de namen van de predikanten sinds 1608. Het uurwerk dateert uit 1910. In 1963 is het vervangen door een elektrisch aangedreven uurwerk. Het orgel is een De-Crane orgel uit 1770.De laatste restauratie, exclusief het orgel, is in 1984 afgerond.

De instandhouding van de kerk werd in 1978 een zeer zware last voor de kleine Hervormde gemeente. De kerk is toen overgenomen door de Stichting Oude gelderse kerken
(Bron:Stichting Oude Gelderse kerken)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Van de in 1443 tot kapittelkerk verheven laatgotische parochiekerk van St. Victor is sinds de verwoesting in de Tachtigjarige Oorlog slechts het driebeukige schip met aan de beide zijden door de zijbeuken omgeven toren bewaard gebleven. Het interieur gewijzigd 1836 met zware zuilen en over de middenbeuk een koofplafond.Tot de inventaris behoren: een hardstenen romaans doopvont, eerste helft 13de eeuw; een rijk gesneden preekstoel (1665) met doophek, 17de eeuw. Overhuifde herenbank met wapen en andere banken, eerste helft 17de eeuw; eikehouten voorzangerslezenaar, gedateerd: 1669; twee koperen kaarsenkronen, 17de eeuw en een kristallen kroon, 19e eeuw; gebrandschilderd glas met wapen van Batenburg, 17de eeuw. Voorts elf rouwborden, onderscheidenlijk uit 1691, 1699, 1749, 1752, 1721, 1635, 1658, 1659, 1647, 1645, en 1756. Twee eenvoudige borden met de namen van predikanten, 19de eeuw. Een aantal grafzerken uit de 15e, 16e en 17e eeuw. Orgelkas met bekronende putto-beeldjes in Lodewijk XV-snijwerk. Eenklaviers orgel (Rijksmonument), in 1770 gemaakt door Mattheüs de Crane. (Bron:RCE)

Toren

Eenvoudig, laatgotisch bouwwerk met vierzijdige, korte spits, waarin aan drie zijden een houten uitbouw voor de wijzerplaat, gedekt door een fronton. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1600, diam. 75 cm. (Rijksmonumentnr: 8714)

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur