Handelingen

Baambrugge, Dorpsstraat 2 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Dorpskerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Baambrugge
Provincie: Utrecht
Gemeente: De Ronde Venen
Plaats: Baambrugge
Adres: Dorpsstraat 2
Postcode: 1396KJ
Inventarisatienummer: 03915
Jaar ingebruikname: 1844
Architect: Meijers, G.
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 7002Geschiedenis

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned.Herv.Kerk. Neoklassieke facade versierd met natuurstenen pilasters, laag-gepleisterde toren. Klokkenstoel met klok van J. Dop, 1651, diam. 86,5 cm.

Gebouwomschrijving SKKN

De Nederlandse Hervormde kerk te Baambrugge aan de Dorpsstraat 2 dateert uit 1844 en is een ontwerp van architect G. Meijers uit Diemen, werkzaam bij het Hoogheemraadschap Amstelland.. Een schets van de plaatselijke kerkvoogd P. de Groot lag aan het plan ten grondslag. De monumentale voorgevel moet geheel toegeschreven worden aan Meijers. De oude toren aan de westzijde van omstreeks 1500 is blijven staan, maar later bepleisterd.

Baambrugge behoorde vroeger kerkelijk tot Abcoude. In de veertiende eeuw is er al sprake van een kapel te Baambrugge voor het gebruik door zieken en bejaarden. In 1633 vroeg men zelfstandigheid aan omdat men niet wenste mee te betalen aan de restauratie van de kerk te Abcoude. In 1650 is de oude kapel grotendeels vernieuwd. In 1843 is het gebouw geheel afgebroken, behalve de toren, en vergroot. Bij de kerk werd tegelijkertijd een consistoriekamer gebouwd (aan de achterzijde, naast de toren). Een deel van de inventaris is hergebruikt in het nieuwe gebouw. De kerk is in 1928 gerestaureerd onder leiding van architect G. van Walbeek. Ondanks diverse aanpassingen in de loop der jaren, ademt het interieur met de bankenblokken nog een 19de eeuwse sfeer.

Het gebouw 'Torenzicht' , de voormalige kleuterschool, gelegen aan de overzijde van het dorpsplein ten zuiden van de kerk, functioneert als ruimte voor de zondagsschool, oefenruimte voor het koor en andere activiteiten.

Orgel

Orgel met een klavier, in 1863 gemaakt door H. Knipscheer.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur