Handelingen

Baaium, Alde Dyk 2 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kerk van Baaium
Genootschap: Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
Provincie: Friesland
Gemeente: Waadhoeke
Plaats: Baaium
Adres: Terp 21
Postcode:
Inventarisatienummer: 08715
Jaar ingebruikname: 1876
Architect: Veen, S. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 21528

Geschiedenis

  • 15 februari 1876 Aanbesteed het afbreken der bestaande en het opbouwen van een nieuwe kerk te Bajum.
  • 10 juni 1878 Inwijding van de nieuwe kerk te Baijum
  • 29 juni 2012 De laatste restauratie van de kerk in 2011/2012 omvatte het herstel van het monumentale stukwerk en het in de vermoedelijk oorspronke-lijke kleuren schilderen van het interieur (eiken imitatie, marmerimitatie in roze en zachtgeel, houtwerk in zwart en goud). Achter in de kerk werden opnieuw enkele houten kerkbanken geplaatst, die herinneren aan de vroegere inrichting. De eerder aangeschafte Deventer stoelen werden herplaatst.

Toren 1865, kerk verving middeleeuwse kerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk op verhoogd door bomen omringd kerkhof. In 1876 opgetrokken ruime eenbeukige kerk, die wegens het rijk van stucwerk voorziene gave interieur bescherming verdient. Boven een lambrizering zijn de wanden door stucpilasters in traveeën gedeeld; boven de pilasters gaan ondersteuningen op die de koof van het in het midden verhoogde plafond dragen. Grote preekstoel onder gestuct baldakijn; baldakijns boven de herenbanken; terzijde; het rood zandstenen doopvont met gotische nissenversiering en opschrift waaruit blijkt dat het vont in 1668 opgegraven is, is weer bij de preekstoel opgesteld. Oostelijke afscheiding met paneelwerk; daarboven orgelbalustrade en bijpassend orgel. Mechanisch torenuurwerk Haak, Gebr. Caminada en Dupont, Rotterdam, ca. 1880.

In de media

  • Friesch Dagblad d.d. 29 juni 2012

Een klein wonder: na 27 jaar wordt er weer gekerkt in Baaium

In Baaium vindt vrijdag de opening plaats van de gerestaureerde hervormde kerk. Een kerk die ruim 27 jaar gesloten was als godshuis, maar waar nu weer de lofzang klinkt.

Eigenlijk is het een ongelooflijk verhaal: bijna drie decennia was de kerk dicht en nu is het een gebouw waarbij je ogen beginnen te knipperen als je het betreedt. Zelden zal een metamorfose van een kerk zo groot zijn geweest als wat er nu in Baaium is gebeurd. Terug naar het begin: de kerk in Baaium werd in 1876 gebouwd naar een ontwerp van S. van Veen, gemeentearchitect van Hennaarderadeel in opdracht van de kerkvoogden van Baaium en Wjelsryp. Twee jaar later, in 1878, werd door orgelbouwer Willem Hardorff (1815-1899), een nieuw orgel geplaatst. Op 10 juni 1878 werd het gebouw ingewijd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur na restauratie 2012

Interieur na restauratie 2012

Exterieur voor restauratie 2012

Interieur voor restauratie 2012