Handelingen

Amsterdam, Kalverstraat/Rokin - Franciscus van Assisi

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Franciscus van Assisi ('t Boompje)
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Kalverstraat/Rokin
Postcode:
Inventarisatienummer: 0809 04943
Jaar ingebruikname: 1661
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Voormalige R.K. schuilkerk (Boompje). Gesloopt in 1911. Later stond hier V&D. De huidige St. Franciscus van Assisikerk, oftewel De Boom, staat sinds 1910 aan de Admiraal de Ruyterweg.

In de Media

  • Uit Het Nieuws van den Dag, 8 Januari 1908.

De kerk van den Heiligen Franciscus, in de Kalverstraat bij het Sophiaplein, meer bekend onder den naam van "'t Boompje", zal binnenkort gesloten worden. Het gebouw zal, zoo 't niet uit de hand verkocht wordt, publiek geveild worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het dan wel worden afgebroken, om ruimte te maken voor moderne winkelhuizen.

De kerk „'t Boompje" ressorteert onder den parochiekerk van den H. Anthonius van Padua (Mozes en Aäron) op het Waterlooplein. Het bestuur dezer kerk heeft, naar we vernemen, aan den Haarlemmerweg bij Sloterdijk een perceel grond van 3500 vierk. meter gekocht, om aldaar eene nieuwe kerk te bouwen, hetwelk geschied (sic) in verband met de verwachte uitbreiding van Amsterdam in dat gedeelte van de omstreken.

De nieuwe kerk, die eveneens genoemd zal worden naar den H. Franciscus, wordt dan tot parochiekerk verheven. De datum, waarop de kerk in de Kalverstraat gesloten zal worden, is nog niet vastgesteld.

Afbeeldingen