Handelingen

,s-Gravenzande, Koningin Julianaweg 61 - De Brug

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Brug
Genootschap: PKN Protestantse wijkgemeente De Brug
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Westland
Plaats: 's-Gravenzande
Adres: Koningin Julianaweg 61
Postcode: 2691GC
Inventarisatienummer: 02229
Jaar ingebruikname: 1967
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Modern gebouw zonder toren.

Met ingang van oktober 2006 ook jeugdkerk "Fe13".

  • Laatste viering van de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande zondag 10 juli 2018. De kerkgangers zijn sindsdien aangewezen op de Noorderkerk.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 8 augustus 2006.

In ’s-Gravenzande gaat de eerste jeugdkerk in Nederland die onder verantwoordelijkheid staat van een gemeente in de Protestantse Kerk van start. Dat meldt het Centraal Weekblad op gezag van onder andere IKON en Algemeen Dagblad. De eerste dienst moet gehouden worden op 15 oktober.

De jeugdkerk krijgt als naam Fel3, dat staat voor ”For Ever Lasting Love”. De 3 staat voor de drie goddelijke personen, Vader, Zoon en Helige Geest.

John Mostert is, samen met tien andere jongeren, druk bezig met de voorbereidingen voor de dienst, zo meldde het Centraal Weekblad. „We hebben er bewust voor gekozen om onder de PKN te opereren. Zo kunnen we makkelijker samenwerken met jeugdclubs die ook bij de kerk horen en we krijgen ook veel steun uit de kerk.”

Vaste spreker op de bijeenkomsten is Fred Burger, in het gewone leven aannemer. Volgens Mostert wordt hij door de jeugd „op handen gedragen.”

Predikanten als spreker in de jeugdkerk zijn volgens Mostert zeker niet uitgesloten. „Waarschijnlijk komt ook een keer een jonge dominee van wie we weten dat hij jongeren aanspreekt.”

Uit pgsgravenzande.nl, 10 juni 2018

Laatste kerkdienst in "De Brug"

De Protestantse wijkgemeente NoorderBrug, waarvan de kerkdiensten in de Noorderkerk aan de Langestraat en in De Brug aan de Koningin Julianaweg worden gehouden, gaat per 17 juni 2018 samen kerken in de Noorderkerk. Door de nauwe samenwerking tussen beide wijkgemeenten was de behoefte ontstaan om samen in één gebouw te gaan kerken. In goed onderling overleg is gekozen voor de Noorderkerk. Vanwege de wens om een nieuwe start te maken werd besloten om de Noorderkerk een facelift te geven met een gedeeltelijk nieuw interieur. Op 17 juni 2018 zal de eerste gezamenlijke dienst worden gehouden. Dit betekent dat, na 54 jaar, op 10 juni de Bruggemeente voor het laatst in gebouw De Brug haar kerkdienst heeft gehouden. De voorganger in deze dienst was ds. Dirk Jorissen, die tot vorig jaar als predikant aan de Bruggemeente verbonden was. In deze laatste dienst werd ook aandacht besteed aan het 40 jarig bestaan van kerkkring De Bron. Deze kring van verstandelijk beperkte geloofsgenoten uit het hele Westland, heeft zich al die jaren thuis gevoeld in gebouw De Brug. Natuurlijk heeft onze “eigen” Cantorij o.l.v. Jan de Koning ook een fijne bijdrage aan de dienst geleverd.

Afbeeldingen